معنی کلمه چگرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چگرد. [ چ ِ گ ِ ] (اِ) نام قسمی از درختان جنگلی که در جنوب ایران و بخصوص در بلوچستان و چاه بهار دیده شده است . نوعی درخت جنگلی که نامهای دیگر آن «طلح » و «سیال » و «ببله » است . رجوع به کتاب جنگل شناسی ج 2 ص 134 و کتاب درختان جنگلی ایران ص 177 شود.