معنی کلمه ژربر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژربر. [ ژِ ب ِ ] (اِخ ) مارتن . بارن دوهرنو پرنس آبّه دُسنت بلز . دانشمند موسیقی شناس آلمانی . مولد هرب و وفات به سنت بلز (1720-1793 م .).