معنی کلمه طوران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طوران . (اِخ ) از دیههای هرات . (معجم البلدان ).