معنی کلمه ثخطع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثخطع. [ ث َ طَ ] (اِخ ) نامی از نامهای مردان عرب .