معنی کلمه اصل زاده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اصل زاده . [ اَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب / ص مرکب ) زاده ٔ نجیب و با شرافت و اصالت . (ناظم الاطباء).