معنی کلمه رخال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رخال . [رِ ] (ع اِ) رُخال . ج ِ رَخِل .

ج ِ رِخْل . (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ج ِ رخل ، به معنی بره ٔ ماده . (از آنندراج ).

ج ِ رَخْلَة. (ناظم الاطباء).

ج ِ رِخْلَة. (از اقرب الموارد). رجوع به مفردهای فوق شود.