معنی کلمه پشتکوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پشتکوه . [ پ ُ ] (اِخ ) نام بلوکی در گلپایگان دارای ده قریه و تقریباً 928 خانوار ودر حدود 4640 سکنه . (جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان صص 406-407). مساحت آن 8 تا 10 فرسخ حد شمالی سه ده ، شرقی شهر، جنوبی رودخانه و غربی کوه بربرود.