معنی کلمه ثخذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثخذ. [ ث َ خ ِ ] (اِ) صورت و جمله ٔ هفتم از صور و جمل هفت گانه ٔ حروف جُمَّل .