معنی کلمه کتانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کتانی . [ ک َت ْ تا ] (اِخ ) ابوبکر محمدبن علی بن جعفر الکتانی یکی از مشایخ صوفیه است . مسکن او به مکه بود وفاتش در این شهر در322 هَ . ق . به زمان قاهر خلیفه اتفاق افتاد. رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص 778 و انساب سمعانی شود.