معنی کلمه لاحس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاحس . [ ح ِ ] (ع ص ) لیسنده .

خورنده . آکل .