معنی کلمه وفس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وفس . [ وَ ] (اِخ ) یکی از بخشهای چهارگانه ٔ شهرستان اراک مرکب از سه دهستان وفس ، شراء، بزچلو، با 158 آبادی و 77هزار تن سکنه . مرکزبخش ، کمیجان است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).