معنی کلمه لغاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لغاز. [ ل ُ ] (اِ) خرده . عیب .(ظاهراً خود کلمه ٔ فارسی است یا شکسته ٔ لغز عرب ).