معنی کلمه پاراشوت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاراشوت . (فرانسوی ، اِ) آلتی چون چتر برای کند کردن سقوط جسمی یا شخصی که از هوا فرود آید. چتر نجات .