معنی کلمه ثخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثخ . [ ث ُ ] (ع اِ) خمیر ترش . خمیرمایه . مایه .