معنی کلمه قراس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراس . [ ق ِ ] (اِخ ) نام پسر سالم غنوی شاعر. (منتهی الارب ).