معنی کلمه لعیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لعیب . [ ل َ ] (ع ص ) همبازی . (دهار) (مهذب الاسماء).

بازیگر : بر من آمد و آورد برفروخته شمع چو طبع مرد نشاطی و جان مرد لعیب . عسجدی .