معنی کلمه ابراق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابراق . [ اَ ] (اِخ ) نام کوهی بمشرق جرجان . (مراصد الاطلاع ).

نام کوهی به نجد.