معنی کلمه چکمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چکمان . [ چ َ ] (اِ) قسمتی از لباس که روی لباسهاپوشند. (ناظم الاطباء). چکمن . و رجوع به چکمن شود.