معنی کلمه شحشبو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شحشبو. [ ش َ ش َ ] (اِخ ) از قرای افامیه است به ساحل شام و از توابع حمص . گویند که قبر اسکندر و بعضی گفته اند که امعاء وی در آنجا وجسدش در مناره ای است به اسکندریه ولی اکثر برآنند که اسکندر در بابل عراق درگذشت . (از معجم البلدان ).