معنی کلمه وفادار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وفادار. [وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان مراغه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).