معنی کلمه چکشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چکشه . [ چ َش ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز که در 12 هزارگزی شمال باختری سقز و 7 هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ سقز به میاندوآب واقع است . کوهستانی وسردسیر است و 150 تن سکنه دارد. آبش از چشمه . محصولش غلات ، لبنیات و توتون . شغل اهالی زراعت و گله داری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).