معنی کلمه لعوط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لعوط. [ ل َع ْ وَ ] (اِخ ) نام مردی است . (منتهی الارب ).