معنی کلمه ظمأی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظمأی . [ ظَم ْ آ ] (ع ص ) تأنیث ظمآن . ظَمآنة.

ریح ظَمْأی ̍؛ باد زود تشنه کننده . خلاف لینة.