معنی کلمه ظماءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظماءة. [ ظَ ءَ ] (ع مص ) تشنه شدن یا سخت تشنه شدن . ظِماء.

ظماءةِ مرد؛ سیرت بد و طبیعت زشت و کمی انصاف او نسبت به همصحبتان خود.