معنی کلمه رحیم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رحیم آباد. [رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان زنگی آباد شهرستان کرمان . سکنه ٔ آن 300 تن . آب آن از قنات . محصول عمده غلات و حبوب و مرکبات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).