معنی کلمه قرار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرار. [ ق َ ] (اِخ ) عمرانی گوید: جایی است در روم . (از معجم البلدان ).