معنی کلمه زریقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زریقی . [ زُ رَ ] (ص نسبی ) منسوب است به زریق که انتساب اجدادی است . (از الانساب سمعانی ). رجوع به زریق و ماده ٔ بعد شود.