معنی کلمه شحاح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شحاح . [ ش ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شحیح . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به شحیح شود.