معنی کلمه هفتنجان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هفتنجان . [ هََ ت َ ] (اِخ ) دهی است از بخش اردکان شهرستان شیراز دارای 103 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و چغندر است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).