معنی کلمه لعل لب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لعل لب . [ ل َ ل َ ] (ص مرکب ) کنایه از معشوق . (آنندراج ).