معنی کلمه جذع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جذع . [ ج َ ذَ ] (اِخ ) ثعلبة بن زیدبن الحارث . رجوع شود به امتاع الاسماع ص 90.