معنی کلمه نانجوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نانجوی . (نف مرکب ) جوینده ٔ نان . روزی طلب .

گدا. گدائی کننده .

طالب دنیا. (آنندراج ) (انجمن آرا) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) : تو چون نامجوئی ز نانجوی بگسل که جم را به مور اقتدائی نیابی . خاقانی .