معنی کلمه غلوخزیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غلوخزیا. [ غ ُ خ ُزْ ] (معرب ، اِ) یا غلوقزیا، به یونانی به معنی شیرین است .

سوس . شیرین بیان . غلوقیریزا. عودالسوس . رجوع به غلوقیریزا شود.