معنی کلمه زری باف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زری باف . [ زَ ] (نف مرکب ) آنکه پارچه های زربفت می سازد. (ناظم الاطباء). رجوع به زری و ماده ٔ بعد شود.