معنی کلمه قراجه لو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قراجه لو. [ ق َ ج ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه . واقع در 22500 گزی شمال خاوری ارومیه و 9000 گزی خاور شوسه ٔ ارومیه به شاهپور. موقع جغرافیائی آن جلگه ، معتدل مالاریائی و سکنه ٔ آن 280 تن است . آب آن از نازلوچای و چشمه و محصول آن غلات ، حبوبات ، کشمش ، توتون ، چغندر و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان جوراب بافی است . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).