معنی کلمه ثجوج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثجوج . [ ث ُ / ث َ ] (ع مص ) ثج ّ. ثجیج .روان شدن آب و خون به نیرو. (تاج المصادر بیهقی ).