معنی کلمه وعنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وعنة. [ وَ ن َ ] (ع اِ) وَعْن . زمین درشت سخت یا سپیدی زمین که چیزی نرویاند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

نشان خاک توده ٔ خانه ٔ مور. (آنندراج ) (منتهی الارب ).

خطوط کوه شبیه ریگهای دراز با اندک خاک . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). رجوع به وعن شود.