معنی کلمه باسیانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باسیانی . [ ] (اِخ ) حسین بن حسن باسیانی از محدثان و منسوب به باسیان بوده است . (تاج العروس ).