معنی کلمه اشلیکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اشلیکی . [ اِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش کوچصفهان شهرستان رشت که در 7000گزی خاور کوچصفهان و 3000 گزی شوسه ٔ کوچصفهان به لاهیجان واقع است . منطقه ای جلگه ای ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی و سکنه ٔ آن 222 تن میباشد که شیعه اند و بلهجه ٔ گیلکی فارسی سخن میگویند. محصول آن توشاچوب از سفیدرود،برنج ، ابریشم و صیفی است . شغل اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).