معنی کلمه گشته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گشته . [ گ َ ت َ / ت ِ ] (اِ) ساگ سرخ . (الفاظ الادویه ).

سرگین . (الفاظ الادویه ).

محکم . (شعوری ج 2 ورق 306). شعوری شاهدی نیز آورده است که با معنی مناسب نیست .