معنی کلمه شجعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شجعان . [ ش َ ](ع اِ) ج ِ شجاع . به معنی مار. (از اقرب الموارد).