معنی کلمه لعق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لعق . [ ل َ ع ِ ](ع ص ) رجل وَعق لعق ؛ مرد نیک آزمند. (منتهی الارب ).