معنی کلمه تپره زن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تپره زن . [ ت َ رَ / رِ زَ ] (نف مرکب ) طبل زن . (ناظم الاطباء). رجوع به تبیره زن شود.