معنی کلمه تپانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تپانی . [ ت َ ] (اِخ ) دهی از دهستان ذهاب است که در بخش سر پل ذهاب شهرستان قصرشیرین و در هفده هزارگزی شمال سر پل ذهاب و دو هزارگزی خاور راه فرعی به اویسی واقع است . دشتی است گرمسیر و مالاریائی و 150 تن سکنه دارد آب آن از رودخانه ٔ دله شیر و محصول آن غلات دیم و لبنیات و شغل اهالی آن زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).