معنی کلمه غلقا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غلقا. [ غ َ ] (ع اِ) همان غَلقی ̍ و غِلقَة است . رجوع به برهان قاطع و غَلقی ̍ شود.