معنی کلمه عاق عاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عاق عاق . (ع اِ صوت مرکب ) حکایت آواز زاغ . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).