معنی کلمه طاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاب . (اِخ ) دهی است ببحرین . (منتهی الارب ).