معنی کلمه ثابت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثابت . [ ب ِ ] (اِخ ) ابن الحارث الانصاری . صاحب الاصابة گوید او را ابن حارثه نیز نامند و درست نیست .