معنی کلمه تپانانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تپانانیدن . [ ت َ دَ ] (مص مرکب ) تپانیدن فرمودن .

لرزانیدن . (ناظم الاطباء).