معنی کلمه قرائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرائی . [ ق َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه . واقع در 9هزارگزی شمال باختری سلوانا و 5هزارگزی شمال راه ارابه رو جرمی بدکار به ارومیه . موقع جغرافیایی آن دامنه ، باطلاق و سردسیرو هوای آن سالم است . سکنه ٔ آن 83 تن میباشد. آب آن از چشمه و باطلاق و محصول آنجا غلات ، توتون و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).